56
1500
NATRIUMNITRIT
5.1 (6.1), III, (E)

Data for UN 1500, NATRIUMNITRIT

UN-nummer 1500
Navn NATRIUMNITRIT
Comment
Klasse 5.1
Klassificering OT2
Emballagegruppe III
Faresedler 5.1+6.1
Farenummer 56
Transportkategori 3
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 5 kg
Undtagne mængder E1
Emballeringsforskrifter P002 IBC08 R001
Særlige emballeringsbestemmelser B3
Bestemmelser om sammenpakning MP10
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T1
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP33
Tankkode for ADR-tank SGAN
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU3
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV24 CV28
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse