50
1499
NATRIUMNITRAT OG KALIUMNITRAT, BLANDING
5.1, III, (E)

Data for UN 1499, NATRIUMNITRAT OG KALIUMNITRAT, BLANDING

UN-nummer 1499
Navn NATRIUMNITRAT OG KALIUMNITRAT, BLANDING
Comment
Klasse 5.1
Klassificering O2
Emballagegruppe III
Faresedler 5.1
Farenummer 50
Transportkategori 3
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 5 kg
Undtagne mængder E1
Emballeringsforskrifter P002 IBC08 LP02 R001
Særlige emballeringsbestemmelser B3
Bestemmelser om sammenpakning MP10
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T1 BK1 BK2 BK3
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP33
Tankkode for ADR-tank SGAV
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU3
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk VC1 VC2 AP6 AP7
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV24
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse