50
1495
NATRIUMCHLORAT
5.1, II, (E)

Data for UN 1495, NATRIUMCHLORAT

UN-nummer 1495
Navn NATRIUMCHLORAT
Comment
Klasse 5.1
Klassificering O2
Emballagegruppe II
Faresedler 5.1+6.1
Farenummer 50
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 1 kg
Undtagne mængder E2
Emballeringsforskrifter P002 IBC08
Særlige emballeringsbestemmelser B4
Bestemmelser om sammenpakning MP2
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T3 BK1 BK2
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP33
Tankkode for ADR-tank SGAV
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU3
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V11
Særlige bestemmelser for transport: Bulk VC1 VC2 AP6 AP7
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV24
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse