50
1482
PERMANGANATER, UORGANISKE, N.O.S.
5.1, III, (E)

Data for UN 1482, PERMANGANATER, UORGANISKE, N.O.S.

UN-nummer 1482
Navn PERMANGANATER, UORGANISKE, N.O.S.
Comment
Klasse 5.1
Klassificering O2
Emballagegruppe III
Faresedler 5.1
Farenummer 50
Transportkategori 3
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser 274 353
Begrænsede mængder 5 kg
Undtagne mængder E1
Emballeringsforskrifter P002 IBC08 LP02 R001
Særlige emballeringsbestemmelser B3
Bestemmelser om sammenpakning MP2
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T1
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP33
Tankkode for ADR-tank SGAN
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU3
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV24
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse