1479
OXIDERENDE FAST STOF, N.O.S.
5.1, I, (E)

Data for UN 1479, OXIDERENDE FAST STOF, N.O.S.

UN-nummer 1479
Navn OXIDERENDE FAST STOF, N.O.S.
Comment
Klasse 5.1
Klassificering O2
Emballagegruppe I
Faresedler 5.1
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser 274
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P503 IBC05
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP2
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V10
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV24
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S20