50
1471
LITHIUMHYPOCHLORIT, TØRT eller LITHIUMHYPOCHLORIT, BLANDING
5.1, II, (E)

Data for UN 1471, LITHIUMHYPOCHLORIT, TØRT eller LITHIUMHYPOCHLORIT, BLANDING

UN-nummer 1471
Navn LITHIUMHYPOCHLORIT, TØRT eller LITHIUMHYPOCHLORIT, BLANDING
Comment
Klasse 5.1
Klassificering O2
Emballagegruppe II
Faresedler 5.1
Farenummer 50
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 1 kg
Undtagne mængder E2
Emballeringsforskrifter P002 IBC08
Særlige emballeringsbestemmelser B4
Bestemmelser om sammenpakning MP10
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank SGAN
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU3
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V11
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV24
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse