50
1452
CALCIUMCHLORAT
5.1, II, (E)

Data for UN 1452, CALCIUMCHLORAT

UN-nummer 1452
Navn CALCIUMCHLORAT
Comment
Klasse 5.1
Klassificering O2
Emballagegruppe II
Faresedler 5.1
Farenummer 50
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 1 kg
Undtagne mængder E2
Emballeringsforskrifter P002 IBC08
Særlige emballeringsbestemmelser B4
Bestemmelser om sammenpakning MP2
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T3
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP33
Tankkode for ADR-tank SGAV
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU3
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V11
Særlige bestemmelser for transport: Bulk VC1 VC2 AP6 AP7
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV24
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse