56
1446
BARIUMNITRAT
5.1 (6.1), II, (E)

Data for UN 1446, BARIUMNITRAT

UN-nummer 1446
Navn BARIUMNITRAT
Comment
Klasse 5.1
Klassificering OT2
Emballagegruppe II
Faresedler 5.1+6.1
Farenummer 56
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 1 kg
Undtagne mængder E2
Emballeringsforskrifter P002 IBC08
Særlige emballeringsbestemmelser B4
Bestemmelser om sammenpakning MP2 MP3
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T3
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP33
Tankkode for ADR-tank SGAN
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU3
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V11
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV24 CV28
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse