423
1436
ZINKPULVER eller ZINKSTØV
4.3 (4.2), III, (E)

Data for UN 1436, ZINKPULVER eller ZINKSTØV

UN-nummer 1436
Navn ZINKPULVER eller ZINKSTØV
Comment
Klasse 4.3
Klassificering WS
Emballagegruppe III
Faresedler 4.3+4.2
Farenummer 423
Transportkategori 3
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E1
Emballeringsforskrifter P410 IBC08 R001
Særlige emballeringsbestemmelser B4
Bestemmelser om sammenpakning MP14
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T1
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP33
Tankkode for ADR-tank SGAN
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V1
Særlige bestemmelser for transport: Bulk VC2 AP4 AP5
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV23
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse