423
1436
ZINKPULVER eller ZINKSTØV
4.3 (4.2), II, (D/E)

Data for UN 1436, ZINKPULVER eller ZINKSTØV

UN-nummer 1436
Navn ZINKPULVER eller ZINKSTØV
Comment
Klasse 4.3
Klassificering WS
Emballagegruppe II
Faresedler 4.3+4.2
Farenummer 423
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (D/E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E2
Emballeringsforskrifter P410 IBC07
Særlige emballeringsbestemmelser PP40
Bestemmelser om sammenpakning MP14
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T3
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP33
Tankkode for ADR-tank SGAN
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V1
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV23
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse