1436
ZINKPULVER eller ZINKSTØV
4.3 (4.2), I, (E)

Data for UN 1436, ZINKPULVER eller ZINKSTØV

UN-nummer 1436
Navn ZINKPULVER eller ZINKSTØV
Comment
Klasse 4.3
Klassificering WS
Emballagegruppe I
Faresedler 4.3+4.2
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P403
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP2
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V1
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV23
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S20