423
1435
ZINKASKE
4.3, III, (E)

Data for UN 1435, ZINKASKE

UN-nummer 1435
Navn ZINKASKE
Comment
Klasse 4.3
Klassificering W2
Emballagegruppe III
Faresedler 4.3
Farenummer 423
Transportkategori 3
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 1 kg
Undtagne mængder E1
Emballeringsforskrifter P002 IBC08 R001
Særlige emballeringsbestemmelser B4
Bestemmelser om sammenpakning MP14
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T1 BK2
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP33
Tankkode for ADR-tank SGAN
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V1
Særlige bestemmelser for transport: Bulk VC1 VC2 AP3 AP4 AP5
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV23 CV3
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse