1432
NATRIUMPHOSPHID
4.3 (6.1), I, (E)

Data for UN 1432, NATRIUMPHOSPHID

UN-nummer 1432
Navn NATRIUMPHOSPHID
Comment
Klasse 4.3
Klassificering WT2
Emballagegruppe I
Faresedler 4.3+6.1
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P403
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP2
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V1
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV23 CV28
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S20