48
1431
NATRIUMMETHYLAT
4.2 (8), II, (D/E)

Data for UN 1431, NATRIUMMETHYLAT

UN-nummer 1431
Navn NATRIUMMETHYLAT
Comment
Klasse 4.2
Klassificering SC4
Emballagegruppe II
Faresedler 4.2+8
Farenummer 48
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (D/E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E2
Emballeringsforskrifter P410 IBC05
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP14
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T3
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP33
Tankkode for ADR-tank SGAN
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V1
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse