X423
1423
RUBIDIUM
4.3, I, (B/E)

Data for UN 1423, RUBIDIUM

UN-nummer 1423
Navn RUBIDIUM
Comment
Klasse 4.3
Klassificering W2
Emballagegruppe I
Faresedler 4.3
Farenummer X423
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (B/E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P403 IBC04
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP2
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank L10CH(+)
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU2 TU14 TE5 TE21 TM2 TT3
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V1
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV23
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S20