1411
LITHIUMALUMINIUMHYDRID I ETHER
4.3 (3), I, (E)

Data for UN 1411, LITHIUMALUMINIUMHYDRID I ETHER

UN-nummer 1411
Navn LITHIUMALUMINIUMHYDRID I ETHER
Comment
Klasse 4.3
Klassificering WF1
Emballagegruppe I
Faresedler 4.3+3
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P402
Særlige emballeringsbestemmelser RR8
Bestemmelser om sammenpakning MP2
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V1
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV23
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2 S20