462
1408
FERROSILICIUM med mindst 30% men mindre end 90% silicium
4.3 (6.1), III, (E)

Data for UN 1408, FERROSILICIUM med mindst 30% men mindre end 90% silicium

UN-nummer 1408
Navn FERROSILICIUM med mindst 30% men mindre end 90% silicium
Comment
Klasse 4.3
Klassificering WT2
Emballagegruppe III
Faresedler 4.3+6.1
Farenummer 462
Transportkategori 3
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser 39
Begrænsede mængder 1 kg
Undtagne mængder E1
Emballeringsforskrifter P003 IBC08 R001
Særlige emballeringsbestemmelser PP20 B4 B6
Bestemmelser om sammenpakning MP14
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T1 BK2
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP33
Tankkode for ADR-tank SGAN
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V1
Særlige bestemmelser for transport: Bulk VC1 VC2 AP3 AP4 AP5
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV23 CV28
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse