423
1403
CALCIUMCYANAMID med mere end 0,1% calciumcarbid
4.3, III, (E)
ADR afsnit 1.1.3.6 gælder ikke for dette stof!

Data for UN 1403, CALCIUMCYANAMID med mere end 0,1% calciumcarbid

UN-nummer 1403
Navn CALCIUMCYANAMID med mere end 0,1% calciumcarbid
Comment
Klasse 4.3
Klassificering W2
Emballagegruppe III
Faresedler 4.3
Farenummer 423
Transportkategori 0
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser 38
Begrænsede mængder 1 kg
Undtagne mængder E1
Emballeringsforskrifter P410 IBC08 R001
Særlige emballeringsbestemmelser B4
Bestemmelser om sammenpakning MP14 MP22
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T1
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP33
Tankkode for ADR-tank SGAN
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V1
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV23
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse