423
1396
ALUMINIUMPULVER, IKKE OVERTRUKKET
4.3, III, (E)

Data for UN 1396, ALUMINIUMPULVER, IKKE OVERTRUKKET

UN-nummer 1396
Navn ALUMINIUMPULVER, IKKE OVERTRUKKET
Comment
Klasse 4.3
Klassificering W2
Emballagegruppe III
Faresedler 4.3
Farenummer 423
Transportkategori 3
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser 249
Begrænsede mængder 1 kg
Undtagne mængder E1
Emballeringsforskrifter P410 IBC08 R001
Særlige emballeringsbestemmelser B4
Bestemmelser om sammenpakning MP14
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T1
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP33
Tankkode for ADR-tank SGAN
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V1
Særlige bestemmelser for transport: Bulk VC2 AP4 AP5
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV23
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse