462
1395
ALUMINIUMFERROSILICIUMPULVE R
4.3 (6.1), II, (D/E)

Data for UN 1395, ALUMINIUMFERROSILICIUMPULVE R

UN-nummer 1395
Navn ALUMINIUMFERROSILICIUMPULVE R
Comment
Klasse 4.3
Klassificering WT2
Emballagegruppe II
Faresedler 4.3+6.1
Farenummer 462
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (D/E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 500 g
Undtagne mængder E2
Emballeringsforskrifter P410 IBC05
Særlige emballeringsbestemmelser PP40
Bestemmelser om sammenpakning MP14
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T3
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP33
Tankkode for ADR-tank SGAN
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V1
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV23 CV28
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse