X323
1389
ALKALIMETALAMALGAM, FLYDENDE
4.3, I, (B/E)

Data for UN 1389, ALKALIMETALAMALGAM, FLYDENDE

UN-nummer 1389
Navn ALKALIMETALAMALGAM, FLYDENDE
Comment
Klasse 4.3
Klassificering W1
Emballagegruppe I
Faresedler 4.3
Farenummer X323
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (B/E)
Særlige bestemmelser 182
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P402
Særlige emballeringsbestemmelser RR8
Bestemmelser om sammenpakning MP2
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank L10BN(+)
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU1 TE5 TM2 TT3
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V1
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV23
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S20