40
1384
NATRIUMDITHIONIT (NATRIUMHYDROSULFIT)
4.2, II, (D/E)

Data for UN 1384, NATRIUMDITHIONIT (NATRIUMHYDROSULFIT)

UN-nummer 1384
Navn NATRIUMDITHIONIT (NATRIUMHYDROSULFIT)
Comment
Klasse 4.2
Klassificering S4
Emballagegruppe II
Faresedler 4.2
Farenummer 40
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (D/E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E2
Emballeringsforskrifter P410 IBC06
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP14 MP11
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T3
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP33
Tankkode for ADR-tank SGAN
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V1
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse