46
1381
PHOSPHOR, HVIDT eller GULT, TØRT
4.2 (6.1), I, (B/E)
ADR afsnit 1.1.3.6 gælder ikke for dette stof!

Data for UN 1381, PHOSPHOR, HVIDT eller GULT, TØRT

UN-nummer 1381
Navn PHOSPHOR, HVIDT eller GULT, TØRT
Comment
Klasse 4.2
Klassificering ST4
Emballagegruppe I
Faresedler 4.2+6.1
Farenummer 46
Transportkategori 0
Tunnelrestriktionskode (B/E)
Særlige bestemmelser 503
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P405
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP2
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T9
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP3 TP31
Tankkode for ADR-tank L10DH(+)
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU14 TU16 TU21 TE3 TE21
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V1
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV28
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S20