40
1379
PAPIR, BEHANDLET MED UMÆTTEDE OLIER, ufuldstændigt tørret (herunder karbonpapir)
4.2, III, (E)

Data for UN 1379, PAPIR, BEHANDLET MED UMÆTTEDE OLIER, ufuldstændigt tørret (herunder karbonpapir)

UN-nummer 1379
Navn PAPIR, BEHANDLET MED UMÆTTEDE OLIER, ufuldstændigt tørret (herunder karbonpapir)
Comment
Klasse 4.2
Klassificering S2
Emballagegruppe III
Faresedler 4.2
Farenummer 40
Transportkategori 3
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser 364
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P410 IBC08 R001
Særlige emballeringsbestemmelser B3
Bestemmelser om sammenpakning MP14
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V1
Særlige bestemmelser for transport: Bulk VC1 VC2 AP1
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse