40
1378
METALKATALYSATOR, FUGTET med et synligt overskud af væske
4.2, II, (D/E)

Data for UN 1378, METALKATALYSATOR, FUGTET med et synligt overskud af væske

UN-nummer 1378
Navn METALKATALYSATOR, FUGTET med et synligt overskud af væske
Comment
Klasse 4.2
Klassificering S4
Emballagegruppe II
Faresedler 4.2
Farenummer 40
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (D/E)
Særlige bestemmelser 274
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P410 IBC01
Særlige emballeringsbestemmelser PP39
Bestemmelser om sammenpakning MP14
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T3
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP33
Tankkode for ADR-tank SGAN
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V1
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse