40
1376
JERNOXID, BRUGT eller JERNSVAMP, BRUGT fra kulgasrensning
4.2, III, (E)

Data for UN 1376, JERNOXID, BRUGT eller JERNSVAMP, BRUGT fra kulgasrensning

UN-nummer 1376
Navn JERNOXID, BRUGT eller JERNSVAMP, BRUGT fra kulgasrensning
Comment
Klasse 4.2
Klassificering S4
Emballagegruppe III
Faresedler 4.2
Farenummer 40
Transportkategori 3
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser 592
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P002 IBC08 LP02 R001
Særlige emballeringsbestemmelser B3
Bestemmelser om sammenpakning MP14
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T1 BK2
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP33
Tankkode for ADR-tank SGAV
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V1
Særlige bestemmelser for transport: Bulk VC1 VC2 AP1
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse