40
1374
FISKEMEL (FISKEAFFALD), IKKE STABILISERET
4.2, II, (D/E)

Data for UN 1374, FISKEMEL (FISKEAFFALD), IKKE STABILISERET

UN-nummer 1374
Navn FISKEMEL (FISKEAFFALD), IKKE STABILISERET
Comment
Klasse 4.2
Klassificering S2
Emballagegruppe II
Faresedler 4.2
Farenummer 40
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (D/E)
Særlige bestemmelser 300
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E2
Emballeringsforskrifter P410 IBC08
Særlige emballeringsbestemmelser B4
Bestemmelser om sammenpakning MP14
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T3
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP33
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V1
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse