40
1373
FIBRE eller VÆVEDE STOFFER, ANIMALSKE eller VEGETABILSKE eller SYNTETISKE, N.O.S., olieholdige
4.2, III, (E)

Data for UN 1373, FIBRE eller VÆVEDE STOFFER, ANIMALSKE eller VEGETABILSKE eller SYNTETISKE, N.O.S., olieholdige

UN-nummer 1373
Navn FIBRE eller VÆVEDE STOFFER, ANIMALSKE eller VEGETABILSKE eller SYNTETISKE, N.O.S., olieholdige
Comment
Klasse 4.2
Klassificering S2
Emballagegruppe III
Faresedler 4.2+1
Farenummer 40
Transportkategori 3
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P410 IBC08 R001
Særlige emballeringsbestemmelser B3
Bestemmelser om sammenpakning MP14 MP6
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T1
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP33
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V1
Særlige bestemmelser for transport: Bulk VC1 VC2 AP1
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse