1372
FIBRE, ANIMALSKE, eller FIBRE, VEGETABILSKE, brændte, våde eller fugtige
4.2, (-) IKKE OMFATTET AF BESTEMMELSERNE I ADR
ADR afsnit 1.1.3.6 gælder ikke for dette stof!

Data for UN 1372, FIBRE, ANIMALSKE, eller FIBRE, VEGETABILSKE, brændte, våde eller fugtige

UN-nummer 1372
Navn FIBRE, ANIMALSKE, eller FIBRE, VEGETABILSKE, brændte, våde eller fugtige
Comment IKKE OMFATTET AF BESTEMMELSERNE I ADR
Klasse 4.2
Klassificering S2
Emballagegruppe
Faresedler
Farenummer
Transportkategori
Tunnelrestriktionskode
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder
Undtagne mængder
Emballeringsforskrifter
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP15
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse