40
1362
KUL, AKTIVT
4.2, III, (E)
ADR afsnit 1.1.3.6 angiver 0 point (ubegrænset beløb) for dette stof

Data for UN 1362, KUL, AKTIVT

UN-nummer 1362
Navn KUL, AKTIVT
Comment
Klasse 4.2
Klassificering S2
Emballagegruppe III
Faresedler 4.2
Farenummer 40
Transportkategori 4
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser 646
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E1
Emballeringsforskrifter P002 IBC08 LP02 R001
Særlige emballeringsbestemmelser PP11 B3
Bestemmelser om sammenpakning MP14
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T1
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP33
Tankkode for ADR-tank SGAV
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V1
Særlige bestemmelser for transport: Bulk VC1 VC2 AP1
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse