40
1350
SVOVL
4.1, III, (E)

Data for UN 1350, SVOVL

UN-nummer 1350
Navn SVOVL
Comment
Klasse 4.1
Klassificering F3
Emballagegruppe III
Faresedler 4.1
Farenummer 40
Transportkategori 3
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser 242
Begrænsede mængder 5 kg
Undtagne mængder E1
Emballeringsforskrifter P002 IBC08 LP02 R001
Særlige emballeringsbestemmelser B3
Bestemmelser om sammenpakning MP11
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T1 BK1 BK2 BK3
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP33
Tankkode for ADR-tank SGAV
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk VC1 VC2
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse