40
1345
GUMMIAFFALD eller GUMMIRESTER, formalet eller granuleret, højst 840 μm og et gummiindhold på mere end 45 %
4.1, II, (E)
ADR afsnit 1.1.3.6 angiver 0 point (ubegrænset beløb) for dette stof

Data for UN 1345, GUMMIAFFALD eller GUMMIRESTER, formalet eller granuleret, højst 840 μm og et gummiindhold på mere end 45 %

UN-nummer 1345
Navn GUMMIAFFALD eller GUMMIRESTER, formalet eller granuleret, højst 840 μm og et gummiindhold på mere end 45 %
Comment
Klasse 4.1
Klassificering F1
Emballagegruppe II
Faresedler 4.1
Farenummer 40
Transportkategori 4
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 1 kg
Undtagne mængder E2
Emballeringsforskrifter P002 IBC08
Særlige emballeringsbestemmelser B4
Bestemmelser om sammenpakning MP11
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T3
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP33
Tankkode for ADR-tank SGAN
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V11
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse