40
1339
PHOSPHORHEPTASULFID, frit for gult eller hvidt phosphor
4.1, II, (E)

Data for UN 1339, PHOSPHORHEPTASULFID, frit for gult eller hvidt phosphor

UN-nummer 1339
Navn PHOSPHORHEPTASULFID, frit for gult eller hvidt phosphor
Comment
Klasse 4.1
Klassificering F3
Emballagegruppe II
Faresedler 4.1
Farenummer 40
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser 602 364
Begrænsede mængder 1 kg
Undtagne mængder E2
Emballeringsforskrifter P410 IBC04
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP11
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T3
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP33
Tankkode for ADR-tank SGAN
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse