1337
NITROSTIVELSE, FUGTET med mindst 20 vægt-% vand
4.1, I, (B)

Data for UN 1337, NITROSTIVELSE, FUGTET med mindst 20 vægt-% vand

UN-nummer 1337
Navn NITROSTIVELSE, FUGTET med mindst 20 vægt-% vand
Comment
Klasse 4.1
Klassificering D
Emballagegruppe I
Faresedler 4.1
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (B)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P406
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP2
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S14