40
1334
NAPHTHALEN, RÅ eller NAPHTHALEN, RAFFINERET
4.1, III, (E)

Data for UN 1334, NAPHTHALEN, RÅ eller NAPHTHALEN, RAFFINERET

UN-nummer 1334
Navn NAPHTHALEN, RÅ eller NAPHTHALEN, RAFFINERET
Comment
Klasse 4.1
Klassificering F1
Emballagegruppe III
Faresedler 4.1
Farenummer 40
Transportkategori 3
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser 501
Begrænsede mængder 5 kg
Undtagne mængder E1
Emballeringsforskrifter P002 IBC08 LP02 R001
Særlige emballeringsbestemmelser B3
Bestemmelser om sammenpakning MP10
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T1 BK1 BK2 BK3
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP33
Tankkode for ADR-tank SGAV
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk VC1 VC2 AP1
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse