1333
CERIUM, plader, barrer eller stænger
4.1, II, (E)

Data for UN 1333, CERIUM, plader, barrer eller stænger

UN-nummer 1333
Navn CERIUM, plader, barrer eller stænger
Comment
Klasse 4.1
Klassificering F3
Emballagegruppe II
Faresedler 4.1
Farenummer
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 1 kg
Undtagne mængder E2
Emballeringsforskrifter P002 IBC08
Særlige emballeringsbestemmelser B4
Bestemmelser om sammenpakning MP11 MP3
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V11
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV11
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse