1331
TÆNDSTIKKER, ANTÆNDELIGE VED STRYGNING PÅ ENHVER FLADE (”strike anywhere”-tændstikker)
4.1, III, (E)
ADR afsnit 1.1.3.6 angiver 0 point (ubegrænset beløb) for dette stof

Data for UN 1331, TÆNDSTIKKER, ANTÆNDELIGE VED STRYGNING PÅ ENHVER FLADE (”strike anywhere”-tændstikker)

UN-nummer 1331
Navn TÆNDSTIKKER, ANTÆNDELIGE VED STRYGNING PÅ ENHVER FLADE (”strike anywhere”-tændstikker)
Comment
Klasse 4.1
Klassificering F1
Emballagegruppe III
Faresedler 4.1
Farenummer
Transportkategori 4
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser 293 601
Begrænsede mængder 5 kg
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P407
Særlige emballeringsbestemmelser PP27
Bestemmelser om sammenpakning MP12
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse