1327
HØ eller HALM eller BHUSA
4.1, (-) IKKE OMFATTET AF BESTEMMELSERNE I ADR
ADR afsnit 1.1.3.6 gælder ikke for dette stof!

Data for UN 1327, HØ eller HALM eller BHUSA

UN-nummer 1327
Navn HØ eller HALM eller BHUSA
Comment IKKE OMFATTET AF BESTEMMELSERNE I ADR
Klasse 4.1
Klassificering F1
Emballagegruppe
Faresedler
Farenummer
Transportkategori
Tunnelrestriktionskode
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder
Undtagne mængder
Emballeringsforskrifter
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse