40
1326
HAFNIUMPULVER, FUGTET med mindst 25% vand
4.1, II, (E)

Data for UN 1326, HAFNIUMPULVER, FUGTET med mindst 25% vand

UN-nummer 1326
Navn HAFNIUMPULVER, FUGTET med mindst 25% vand
Comment
Klasse 4.1
Klassificering F3
Emballagegruppe II
Faresedler 4.1
Farenummer 40
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser 586 551
Begrænsede mængder 1 kg
Undtagne mængder E2
Emballeringsforskrifter P410 IBC06
Særlige emballeringsbestemmelser PP40
Bestemmelser om sammenpakning MP11
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T3
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP33
Tankkode for ADR-tank SGAN
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V11
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse