1324
FILM PÅ NITROCELLULOSEBASIS, gelatineret, dog ikke affald
4.1, III, (E)

Data for UN 1324, FILM PÅ NITROCELLULOSEBASIS, gelatineret, dog ikke affald

UN-nummer 1324
Navn FILM PÅ NITROCELLULOSEBASIS, gelatineret, dog ikke affald
Comment
Klasse 4.1
Klassificering F1
Emballagegruppe III
Faresedler 4.1
Farenummer
Transportkategori 3
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 5 kg
Undtagne mængder E1
Emballeringsforskrifter P002 R001
Særlige emballeringsbestemmelser PP15
Bestemmelser om sammenpakning MP11
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse