30
1308
ZIRCONIUM, SUSPENSION I EN BRANDFARLIG VÆSKE
3, III, (D/E)

Data for UN 1308, ZIRCONIUM, SUSPENSION I EN BRANDFARLIG VÆSKE

UN-nummer 1308
Navn ZIRCONIUM, SUSPENSION I EN BRANDFARLIG VÆSKE
Comment
Klasse 3
Klassificering F1
Emballagegruppe III
Faresedler 3
Farenummer 30
Transportkategori 3
Tunnelrestriktionskode (D/E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 5 L
Undtagne mængder E1
Emballeringsforskrifter P001 R001
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP19
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank LGBF
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank FL
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2