33
1308
ZIRCONIUM, SUSPENSION I EN BRANDFARLIG VÆSKE
3, I, (D/E)

Data for UN 1308, ZIRCONIUM, SUSPENSION I EN BRANDFARLIG VÆSKE

UN-nummer 1308
Navn ZIRCONIUM, SUSPENSION I EN BRANDFARLIG VÆSKE
Comment
Klasse 3
Klassificering F1
Emballagegruppe I
Faresedler 3
Farenummer 33
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (D/E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P001
Særlige emballeringsbestemmelser PP33
Bestemmelser om sammenpakning MP7 MP17
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank L4BN
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank FL
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2 S20