X338
1295
TRICHLORSILAN
4.3 (3 + 8), I, (B/E)
ADR afsnit 1.1.3.6 gælder ikke for dette stof!

Data for UN 1295, TRICHLORSILAN

UN-nummer 1295
Navn TRICHLORSILAN
Comment
Klasse 4.3
Klassificering WFC
Emballagegruppe I
Faresedler 4.3+3+8
Farenummer X338
Transportkategori 0
Tunnelrestriktionskode (B/E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P401
Særlige emballeringsbestemmelser RR7
Bestemmelser om sammenpakning MP2
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T14
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP2 TP7
Tankkode for ADR-tank L10DH
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU14 TU25 TE21 TM2 TM3
Køretøj til transport i tank FL
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V1
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV23
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2 S20