338
1289
NATRIUMMETHYLAT, OPLØSNING i alkohol
3 (8), II, (D/E)

Data for UN 1289, NATRIUMMETHYLAT, OPLØSNING i alkohol

UN-nummer 1289
Navn NATRIUMMETHYLAT, OPLØSNING i alkohol
Comment
Klasse 3
Klassificering FC
Emballagegruppe II
Faresedler 3+8
Farenummer 338
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (D/E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 1 L
Undtagne mængder E2
Emballeringsforskrifter P001 IBC02
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP19
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T7
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP1 TP8
Tankkode for ADR-tank L4BH
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank FL
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2 S20