30
1268
PETROLEUMSDESTILLATER, N.O.S. eller PETROLEUMSPRODUKTER, N.O.S.
3, III, (D/E)

Data for UN 1268, PETROLEUMSDESTILLATER, N.O.S. eller PETROLEUMSPRODUKTER, N.O.S.

UN-nummer 1268
Navn PETROLEUMSDESTILLATER, N.O.S. eller PETROLEUMSPRODUKTER, N.O.S.
Comment
Klasse 3
Klassificering F1
Emballagegruppe III
Faresedler 3
Farenummer 30
Transportkategori 3
Tunnelrestriktionskode (D/E)
Særlige bestemmelser 664
Begrænsede mængder 5 L
Undtagne mængder E1
Emballeringsforskrifter P001 IBC03 LP01 R001
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP19 MP2
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T4
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP1 TP29
Tankkode for ADR-tank LGBF
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank FL
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V12
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2