33
1268
PETROLEUMSDESTILLATER, N.O.S. eller PETROLEUMSPRODUKTER, N.O.S.
3, I, (D/E)

Data for UN 1268, PETROLEUMSDESTILLATER, N.O.S. eller PETROLEUMSPRODUKTER, N.O.S.

UN-nummer 1268
Navn PETROLEUMSDESTILLATER, N.O.S. eller PETROLEUMSPRODUKTER, N.O.S.
Comment
Klasse 3
Klassificering F1
Emballagegruppe I
Faresedler 3
Farenummer 33
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (D/E)
Særlige bestemmelser 664 105
Begrænsede mængder 500 ml
Undtagne mængder E3
Emballeringsforskrifter P001
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP7 MP17
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T11
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP1 TP8
Tankkode for ADR-tank L4BN
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank FL
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2 S20