33
1263
MALING (herunder farve, lak, emalje, bejdse, shellak, fernis, politur, flydende filler og flydende grunder) eller MALINGRELATEREDE PRODUKTER (herunder fortynder eller reducerende forbindelser) (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa) (9dn20gb6z)
3, II, (D/E)

Data for UN 1263, MALING (herunder farve, lak, emalje, bejdse, shellak, fernis, politur, flydende filler og flydende grunder) eller MALINGRELATEREDE PRODUKTER (herunder fortynder eller reducerende forbindelser) (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa) (9dn20gb6z)

UN-nummer 1263
Navn MALING (herunder farve, lak, emalje, bejdse, shellak, fernis, politur, flydende filler og flydende grunder) eller MALINGRELATEREDE PRODUKTER (herunder fortynder eller reducerende forbindelser) (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa) (9dn20gb6z)
Comment
Klasse 3
Klassificering F1
Emballagegruppe II
Faresedler 3
Farenummer 33
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (D/E)
Særlige bestemmelser 163 367 640C 650
Begrænsede mængder 5 L
Undtagne mængder E2
Emballeringsforskrifter P001
Særlige emballeringsbestemmelser PP1
Bestemmelser om sammenpakning MP19
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T4
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP1 TP8 TP28
Tankkode for ADR-tank L1,5BN
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank FL
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2 S20