33
1263
MALING (herunder farve, lak, emalje, bejdse, shellak, fernis, politur, flydende filler og flydende grunder) eller MALINGRELATEREDE PRODUKTER (herunder fortynder eller reducerende forbindelser) (9dn20gb6z)
3, I, (D/E)

Data for UN 1263, MALING (herunder farve, lak, emalje, bejdse, shellak, fernis, politur, flydende filler og flydende grunder) eller MALINGRELATEREDE PRODUKTER (herunder fortynder eller reducerende forbindelser) (9dn20gb6z)

UN-nummer 1263
Navn MALING (herunder farve, lak, emalje, bejdse, shellak, fernis, politur, flydende filler og flydende grunder) eller MALINGRELATEREDE PRODUKTER (herunder fortynder eller reducerende forbindelser) (9dn20gb6z)
Comment
Klasse 3
Klassificering F1
Emballagegruppe I
Faresedler 3
Farenummer 33
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (D/E)
Særlige bestemmelser 163 367 650
Begrænsede mængder 500 ml
Undtagne mængder E3
Emballeringsforskrifter P001
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP7 MP17 MP18
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T11
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP1 TP8 TP27
Tankkode for ADR-tank L4BN
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank FL
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV3
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2 S20