1261
NITROMETHAN
3, II, (E)

Data for UN 1261, NITROMETHAN

UN-nummer 1261
Navn NITROMETHAN
Comment
Klasse 3
Klassificering F1
Emballagegruppe II
Faresedler 3
Farenummer
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 1 L
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P001 R001
Særlige emballeringsbestemmelser RR2
Bestemmelser om sammenpakning MP19
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2 S20