663
1259
NIKKELCARBONYL
6.1 (3), I, (C/D)

Data for UN 1259, NIKKELCARBONYL

UN-nummer 1259
Navn NIKKELCARBONYL
Comment
Klasse 6.1
Klassificering TF1
Emballagegruppe I
Faresedler 6.1+3
Farenummer 663
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (C/D)
Særlige bestemmelser 103
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P601
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP2
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank L15CH
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU14 TU15 TU31 TE19 TE21 TM3
Køretøj til transport i tank FL
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV13 CV28
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2 S9 S14